Video monitorování ve škole

 

 

 

 
 
Cíle monitorovacího systému ve škole
 
Zločiny, které se stávají ve školách, jsou obvykle méně závažné trestné činy, jako např. krádeže oblečení nebo jiných osobních věcí, vymáhání malých peněžních částek, šikana mladších studentů staršími. Avšak množství závažnějších přestupků, včetně bití a zločinů spojených s prodejem drog, se také stává vzrůstajícím problémem. Mnoho lidí chápe, že dokonce ani nejlepší výchovná opatření nemohou tanto problém vyřešit - je potřeba komplexní zásah. Jednou z účinných metod zvyšujících úroveň bezpečnosti ve škole je CCTV monitorovací systém, zjevně snižující počet excesů.
 
 
Zaznamenané události mohou být často jediným důkazem, jelikož svědci obvykle nechtějí "vypovídat" proti jejich spolužákům, kvůli strachu z vyřazení z kolektivu, nebo ve strachu o jejich vlastní bezpečnost. Kromě zlepšení bezpečnosti, CCTV monitorování napomáhá chránit školní infrastrukturu a vybavení proti vandalismu - problému většiny současných škol.
 
 
Grafické znázornění monitorovacího systému ve škole
 
 
TPrincipy
 
Jak výchovné orgány, tak firmy projektující a implementující projekt by si měli uvědomit, že tento druh rozsáhlé budovy/budov s velkým počtem místností a mnoha přináležitostmi, stejně tak jako finanční omezení, budou silně podmiňovat rozsah a preciznost systému. V první řadě - měla by být zajištěna celková prohlídka a vybavení pouze několika významných míst zařízeními umožňujícími přesnou identifikaci osob.
 
 
Co monitorovat a jak?
 
Především by měly být sledovány všechny možné vchody na školní území. Vybavení použité v těchto místech by mělo zajišťovat jednoznačnou identifikaci vcházejících osob. Kamery musí být umístěny poblíž vchodů nebo musí být vybaveny objektivy s velkou ohniskovou vzdáleností. To zaručí, že zaznamenaný materiál poskytne detailní informace o vzhledu každého, kdo vstoupí do školy, včetně cizích osob.
 
 
Chodby a šatny jsou dalšími místy, kde jsou kamery nepostradatelné. Kamery by měly být umístěny co nejvýše je to možné - to zaručí širokou oblast sledování (bez zatarasení pohledu na jednu osobu jinou osobou - často jsou zde tlačenice lidí), a pomůže chránit kamery proti poškozování.
 
 
Chodby jsou často dlouhé a úzké - případ vyžaduje množství kamer. Měly by být uspořádány takovým způsobem, aby každá kamera pozorovala tu další (např. jdou umístěny na dvou opačných koncích chodby). To umožní zaznamenání možných pokusů o zničení kamer.
 
 
Nejdiskutabilnějším problémem, zda na tomto místě mají nebo nemají být kamery namontovány, jsou umývárny a záchody. Podle názoru ředitele jsou tyto místnosti extrémně náchylné na řádění vandalů a různé excesy. Často jsou studenty považovány za nejlepší kuřárny.
 
 
Z výše uvedených důvodů většina škol v těchto místnostech zavádí CCTV monitorování. Monitorování poskytuje kontrolu nad hlavní částí místnosti, avšak vnitřní prostor kabinek je z monitorování vyloučen. Takové monitorování splňuje úkol (dokonce je i možné odhalit kuřáka pomocí stoupání kouře) a nenarušuje soukromí osob. Úroveň monitorování by měla být konzultována s rodiči (např. v rámci rodičovského sdružení).
 
Na takových místech se používají menší dome kamery. Stejně populárními kamerami jsou modely s nastavením zorného úhlu 
 
 
 
Dome kamery  v anti-vandal krytech jsou připraveny pro práci uvnitř škol
 
 
Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 600 (4-9 mm lens)

 
 
Poslední oblastí, která by měla být také monitorována, je okolní prostředí školy, tj. dětská hřiště, sportovní hřiště, bazén, parkoviště, nebo jiná místa pravidelně navštěvovaná mladými lidmi.
 
 
Jelikož máme k dispozici omezený počet kamer a velkou monitorovanou oblast, je úlohou monitorování obvykle poskytnout celkový rozhled nad oblastí, bez možnosti přesné identifikace. Pro zlepšení základní úrovně účelnosti je důležité použít barevný systém, zvyšující přesnost rozpoznávání.
 
 
"Tajná zbraň"- makety kamer
 
Podstatnou součástí každého monitorovacího systému, zvláště tohoto druhu, je psychologický aspekt. Pouhá myšlenka na to, že jsou sledováni, přinucuje lidi chovat se slušně, kultivovaným způsobem. Tento fakt by měl být používán pro "zintenzivnění" vizuální existence systému pomocí několika maket kamer, upevněných na méně krizových místech. Tato oblíbená metoda odrazující potenciální pachatele podstatně snižuje náklady na celou instalaci, je však skutečně efektivní, pokud mají makety realistický vzhled - ideální řešení vyžaduje na pohled identické předměty s těmi, které jsou schopné provozu.
 
 
Výběr kamer - černobílé nebo barevné
 
Jak již bylo zmíněno, barevné obrazy zajišťují mnohem lepší výsledky co se týče identifikace osob.
 
 
Na druhé straně je černobílý systém více citlivější a snadný na přizpůsobení nočnímu sledování.
 
 
Nižší citlivost barevných kamer pro tento druh instalací obvykle není problémem, během noci je prostor osvětlený. Druhý požadavek, tj. noční monitorování, možné s černobílými kamerami díky jejich vlastnostem spektrální citlivosti a použití infračervených zářičů umožňujících diskrétní kontrolu tmavých oblastí, lze také jednoduše uskutečnit pomocí vhodných barevných kamer.
 
 
Odpovídající barevné kamery se při setmění přepnou do černobílého režimu a získají tak citlivost. Takže mohou být použity pro monitorování s infračerveným světlem. Tyto kamery jsou ideálním nástrojem pro monitorování školních hřišť, sportovních hřišť, parkovišť atd.
 
VCC4115P
Barevná denní/noční kamera je deální zařízení pro venkovní aplikace.
 
 
Většina nabízených kamer je vybavena elektronickou regulací clony, měnící jejich citlivost v závislosti na momentálních světelných podmínkách. Kamery jsou schopné provozu v mírně měnícím se světle, např. uvnitř budov, s použitím levných objektivů bez regulované clony. Kamery pracující vně budovy by však měly být vybaveny objektivy s funkcí automatické clony, umožňující dosažení kvalitních obrazů dokonce i v extrémně se měnících světelných podmínkách, od vystavení vlivu slunce po téměř úplnou tmu.
 
 
Vzhled a montáž kamer
 
Kvůli charakteru monitorovaných míst (s mladými lidmi majícími dosti energie) mohou být kamery vystaveny neúmyslným nebo záměrným škodám. Pro zamezení přímého přístupu ke kameře, by měly být upevňovány tak vysoko jak jen to bude možné, pomocí doplňkových krytů, které každému zabrání v manipulování se zařízením. Měly by být použity pevné držáky, necitlivé vůči např. úderu míčem. Upřednostňovaný druh je vyroben z kovu a se závitem, raději než s levným, plastickým spojem. V případě stropních dome kamer by měly být zvoleny anti-vandal, účinné polykarbonátové kryty.
 
 
Outdoor Camera Housing: Marathon MH-806/12 Outdoor Camera Housing: Marathon MH-806/230 Camera Bracket: Marathon MH-610 (for outdoor housings) Vandal Proof CCTV Camera: VCAM-412 IR Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 412 Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 600 (4-9 mm lens)
Pokud kamera není připevněna přímo ke stropu, vyžaduje se kryt se schovaným kabelem
 
 
Příklad tradičního krytu - kabel lze jednoduše skrýt
 
 
Distribuce signálu
 
Při projektování CCTV monitorovacího systému je třeba zvolit způsob napájení systému a způsob přenášení obrazových signálů
 
 
Kamery mohou být zásobovány elektrickou energií pomocí DC12V, AC24V nebo AC 230V. Nízká napětí zajišťují vysoký stupeň bezpečnosti, měl by se však zvážit pokles napětí způsobený dlouhými kabely.
 
 
Pokud jde o přenos obrazu, tradiční pevně zapojený systém zajišťuje vyšší spolehlivost a odolnost vůči rušením. Obvykle se používá speciální all-in-one CCTV kabel, včetně koaxiálního kabelu pro obrazový signál a dvě další vedení pro napájení vybavení.
 
 
CCTV Cable: YAR75-0.59/3.7+2*0.50 [100m]
CCTV kabel se dvěma napájecími dráty
 
 
Výběr monitorů a jejich umístění
 
Monitor se obvykle instaluje na vrátnici, často také ve sborovně a na ředitelství školy. Je důležité, aby byly vybrány monitory s přiměřenou úhlopříčkou. Pokud má být monitor používán pouze příležitostně, pro opětovné prohlédnutí zaznamenaného materiálu, dostačující bude 12"-15" obrazovka. V případě živého prohlížení obsluhou a použití rozdělení obrazovky, jsou preferovány velkoplošné obrazovky, alespoň 20".
 
 
 
Prohlížení a nahrávání
 
V současnosti je standardním způsobem zaznamenávání obrazového materiálu digitální nahrávání na hard disky. V případě školských institucí jsou potřeba digitální video rekordéry (DVR) s mnoha vstupy. Moderní DVR umožňují přístup k obrazovým datům prostřednictvím sítě LAN nebo Internet.
Obecně je doporučeno používat 16-kanálové DVR, dokonce i když je počet kamer momentálně nižší.

 
  • Detekce pohybu - hospodárné využití volného místa na disku
  • Přiřezní přístupových práv - až 15 uživatelů
  • Spuštění poplašného signálu v případě ztráty obrazu - manipulace, zakrytí kamery atd.
  • IP síťový provoz - vzdálené prohlížení, přehrávání, hlášení atd.
 
 
 

 
 
Network DVR: ULTIMAX-716 (H.264, 16 channels)

 
 
Další způsob video nahrávání poskytují systémy založené na specializovaných kartách upevněných ve standardních osobních počítačích (PC). Zajišťují vysokou flexibilitu konfigurace systému a jednoduchý přístup prostřednictvím sítě LAN nebo Internet. Pro tento účel jsou dostupné karty Geovision. 
 
 
Digitální monitorovací systémy založené na počítačových kartách spolupracují s osobními počítači, které musí splňovat dané technické podmínky. V rámci jejich aplikace musíme provést instalaci, která je obvykle poměrně jednoduchá díky funkci plug&play a uživatelsky příjemné koncepci. Před zapojením všech zařízení je důležité systém zkontrolovat, abychom tak měli možnost zkontrolovat stabilitu systému.Výhodou těchto systémů je možnost aktualizace softwaru, a to pomocí pouhého stažení jeho nových verzí, které jsou obvykle postupně dostupné na internetových stránkách výrobce. To umožňuje zlepšit provoz CCTV systému a připojit nové funkce, které jsou pro instalátory a uživatele potřebné. Avšak díky popularitě a stabilitě DVR - 90% instalačních společností volí samostatné vybavení.
 
 
Okolí školy: sportovní hřiště, dětská hřiště, parkoviště atd.
 
Venkovní kamery jsou často instalovány na sloupech pouličního světla. Tyto sloupy umožňují jednoduchý přístup k 230VAC elektrickému vedení - mohou být použity kryty s ohřívači napájené pomocí 230VAC. V takových krytech je umístěna 12VDC kamera a její AC/DC adaptér. Tento adaptér může zásobovat energií také další instalační zařízení jako např. vysílače/transformátory obrazového signálu, zesilovače obrazového signálu, bezdrátové vysílače.
Při použití 230VAC elektrické sítě je nezbytné se řídit bezpečnostními předpisy, včetně uzemnění krytů.

 
 
Plavecké bazény, kuchyně a jídelny (místnosti s vysokou vlhkostí)
 
Pro tento druh místností byly navrženy kamery vybavené nepropustnými kryty, vyhovující IP 68, IP67 hodnocení ochrany proti vniknutí. Některé kamery mohou dokonce pracovat v ponoření do hloubky až 30m.
 
 
 
 
Chodby, šatny a tělocvičny
 
Kamery v těchto místnostech mohou být vystaveny teplotním změnám, prachu a nezákonným svévolným činům některých studentů (např. změna směru zařízení, nebo dokonce snaha o poškození zařízení). V těchto podmínkách jsou ideálním řešením anti-vandal dome kamery, upevněné přímo na stropě nebo stěně.
 
 
 
 
Kamery lze snadno upevnit a udržovat - stačí jen otřít jejich kopule. Díky uzavření kamery a objektivu dovnitř kopule zajišťuje kamera diskrétní sledování - na první pohled je těžké zaznamenat směr a úhel monitorování. Kamery umožňují zvolit objektiv, takže mohou být přizpůsobeny úkolu. Objektivy mohou být užitečné např. v případě monitorování dlouhých chodeb, kde bude pro zajištění identifikace osob nezbytná velká ohnisková vzdálenost objektivu.
 
 
 
Shrnutí
 
Instalace video monitorovacího systému (se schopností záznamu) do škol výrazně zvyšuje stupeň bezpečnosti, a také zlepšuje pracovní podmínky pro zaměstnance a prostředí výuky pro studenty. Snižuje počet excesů a minimalizuje škody ve školní infrastruktuře, takže se považuje za velmi ekonomický krok. Jednoduše šetří peníze, které by byly potřeba na opravy a renovace, a také zaručuje navrácení investovaných prostředků.
 
 
Ve školách, kde byly nainstalovány nějaké kamery, bylo zaznamenáno obrovské zvýšení bezpečnosti. Proces instalování video monitorovacích systémů ve školských zařízeních se v mnoha zemích zrychluje. Nynější systémy jsou často rozšiřovány a zlepšovány, aby splňovaly vyšší požadavky na lepší kontrolu prostředí škol a bezpečnost.