Pobočková tel. ůstředna Tina 106/206

 

 

Pobočková ústředna Tina 106/206 Pobočková ústředna s provolbou DISA, automatickým přepínačem faxu a modemu, se zabudovaným přijímačem tarifních impulsů a možností přidělit volací kredity. Obsahuje účinnou vícestupňovou ochranu proti přepětí na linkách a pobočkách. Pobočková ústředna Tina podporuje nové schéma kategorizace místní / meziměstský hovor.
 

Další vlastnosti a specifikace:

 • Tónová provolba DISA, cílená k jednotlivým pobočkám nebo ke skupinám poboček, s možností volně namluvené úvodní zprávy (pouze s řečovým modulem).
 • Jednoduchá pseudotarifikace pro místní, meziměstské a mezinárodní hovory.
 • Konference veřejné linky se dvěma pobočkami.
 • Možnost akusticky kontrolovat libovolný prostor (např. dětský pokoj) pomocí vyvěšeného telefonu na pobočce, místně v rámci ústředny nebo externě. Externí odposlech je chráněn přístupovým kódem.
 • Automatické rozpoznání a spojení přicházejících faxů a modemů na libovolnou pobočku (programovatelná), aniž zvoní ostatní pobočky.
 • Možnost provozu ústředny v pobočkovém nebo uživatelském režimu s ohledem na přístup k veřejné telefonní síti, kategorizaci a tarifikaci.
 • Kategorizace: Trvalé zamezení místních, meziměstských, mezistátních hovorů v závislosti na režimu DEN / NOC. Navíc zákaz spojení začínajících jednou ze dvou (od verze 5.0 pouze jedna) volně programovatelných až čtyřmístných předvoleb.
 • Kategorizace je libovolně nastavitelná pro jednotlivé pobočky (pobočkový provoz) nebo uživatele (uživatelský provoz - omezení "putují" s uživatelem bez ohledu na to, z jaké pobočky právě telefonuje!). Nouzová volání (15X) jsou možná vždy ze všech poboček bez ohledu na provozní režim a kategorizaci.
 • Kredit: Možnost zadání počtu volných tarifikačních impulsů (nebo pseudoimpulsů) a jejich odpočítávání pro pobočku (pobočkový provoz) nebo uživatele (uživatelský provoz - odpočítávání "putuje" s uživatelem). Po vyčerpání volných impulsů je přístup k veřejné telefonní síti blokován, a to pro pobočku nebo uživatele (podle nastaveného provozního režimu). Nouzová volání jsou nadále možná. Optání stavu počítadel přes řečový výstup (pouze s řečovým modulem).
 • Počítadla tarifikačních impulsů pro linky, pobočky, uživatele. Možnost optání stavu počítadel přes řečový výstup (pouze s řečovým modulem).
 • Konverze tónové volby na impulsní.
 • Dálkový reset (uvedení do původního stavu) a dálkové programování možné, pouze se souhlasem a součinností majitele.
 • Zabudovaná účinná symetrická ochrana s dvojitou bleskojistkou a rychlými polovodičovými prvky proti přepětí v telekomunikační síti.
 • Jedna (TINA 106) nebo dvě (TINA 206) veřejné telefonní linky.
 • Šest poboček s impulsní nebo tónovou volbou (možno libovolně kombinovat).
 • Při výpadku sítě zůstává funkce pobočky číslo 21 pro vnější spojení zachována.
 • Je možné vést dva (TINA 206) případně jeden (TINA 106) vnější a dva vnitřní hovory současně.
 • Vnitřní spojení mezi pobočkami jsou samozřejmě bez poplatků.
 • Možnost odposlechu vnitřních nebo vnějších hovorů na jiné pobočce je vyloučena.
 • Různá vyzvánění pro vnitřní a vnější spojení.
 • Přepojení vnějšího spojení na libovolnou pobočku s vyčkáním vnitřního spojení, cílené, skupinové všeobecné nebo skupinové zvláštní.
 • Přepojení vnějšího spojení na libovolnou pobočku bez vyčkání vnitřního spojení, cílené, skupinové všeobecné nebo skupinové zvláštní.
 • Zpětný dotaz - během vnějšího hovoru je možný dotaz u jiné pobočky, aniž je původní spojení přerušeno.
 • Skupinové volání všeobecné (zvoní všechny volné telefonní pobočky) nebo cílené (zvoní pouze určité, předem programované pobočky).
 • Přesměrování hovorů vedených přes DISA provolbu.
 • Nastavení přístupu poboček k veřejným linkám v závislosti na denním režimu.
 • Možnost přímého přístupu ke státní lince, lze programovat pro jednotlivé pobočky.
 • Možnost převzetí hovorů ze státní linky i na pobočkách, které momentálně nevyzvání.
 • Možnost převzetí stávajícího spojení, které vyzvednul záznamník. Při zapnutém automatickém rozlišení faxu / modemu totéž u kombinovaných zařízení, jako např. fax-záznamník-telefon nebo fax-modem-záznamník-telefon!
 • Možnost přepínání provozu DEN / NOC (s ohledem na připojení vnějšího vyzvánění k pobočkám).
 • Music on hold (hudba v pozadí) při předávání hovorů nebo při zpětném dotazu (možno programováním odpojit).
 • Programovatelné propojení vnějších vyzvánění na jednotlivé pobočky.
 • Programovatelné zpoždění vnějšího vyzvánění (0 až 9 intervalů vyzvánění). na jednotlivé pobočky (od verze 5.0 lze programovat zpoždění v závislosti na vstupní lince). Tuto fukci je možno využít jako pasivní výhybku pro fax či modem.
 • Funkce "nerušit" - dočasné omezení vyzvánění. Vnější, případně všechny hovory nejsou na dané pobočce signalizovány.
 • Zaklepání - signalizace přicházejícího vnějšího spojení do vnitřního hovoru (programovatelné pro jednotlivé pobočky).
 • Flash do veřejné linky pro přístup ke službám veřejné ústředny.
 • Upozornění na zájem o státní linku. Je možno pomocí tónu upozornit uživatele, kteří hovoří ve vnějším spojení, na zájem o státní linku.
 • Zpětné vyzvonění. Při neúspěšném pokusu o vnější spojení z důvodu obsazené státní linky je možno provést rezervaci. Po uvolnění státní linky krátce zazvoní telefon, na němž byla tato rezervace provedena.

Volitelné příslušenství

Elektronický vrátný (tablo) s automatickým řízením hlasitosti a se dvěma zvonkovými tlačítky, která cíleně zvoní jednotlivě k libovolné pobočce nebo skupině poboček (lze jednoduše dálkově programovat pomocí telefonu).

Řečový modul MS 206, u kterého si uživatel sám namluví čísla nula až devět, slova "počítadlo", "kredit", "linka", "pobočka", "uživatel". Pomocí těchto slov, která jsou uložena v paměti modulu, pak ústředna oznamuje do telefonního sluchátka stav tarifikačních počítadel a kreditů. Dále je možno namluvit hlášení k veřejné lince, napřiklad "Firma Novák Vám přeje slunný den, volte prosím provolbu, pošlete fax nebo vyčkejte spojení !", které uslyší každý volající, pokud je zapnuto automatické vyzvednutí linky (aktivní provolba DISA a výhybka faxu a modemu).

Modul se zálohovanou pamětí ke sledování provozu MEH 206. Modul sleduje a ukládá do paměti informace o provozu ústředny (včetně reálného času, na modulu jsou hodiny s kalendářem řízené krystalem). Modul generuje takzvané zkrácené volby (na telefonu se volí například 71 a modul vyšle automaticky číslo účastníka z paměti) a zajišťuje rovněž automatické přepínání režimu DEN / NOC. Pomocí MEH 206 a příslušného software je rovněž možné ústřednu velmi přehledně programovat a její nastavení vyčtením nastavených parametrů kontrolovat. Modul je vybaven galvanicky odděleným sériovým rozhraním k PC. Součástí dodávky je komfortní software pro MS Windows (95, 98, Me, NT, 2000) pro vyhodnocení dat a dálkové programování a ovládání ústředny a další rozšíření jejích schopností.

Seznamte se s bohatými funkcemi software a tím i ústředny a tarifikačního modulu, stáhněte si software, který pracuje po nainstalování jako neomezená demoverze!

Technické parametry:

 
Tóny
 
425 kHz
 
Signalizační napětí
 
50 V / 50 Hz
 
Rozeznání signaizace
 
18 Hz..60 Hz / 15 V..100 V
 
Volba
 
Tónová / impulsní
Napájení poboček
 
24 V / 25 mA
 
Dosah
 
cca 200 m při 0.4 mm / cca 300 m bei 0.6 mm
 
Box
 
Umělá hmota
 
Rozměry 200 x 140 x 45 mm
Síťové napájení 230V / 50 Hz, 4.5VA