IR přisvícení

Infračervené (IR) přisvícení kamer se používá v případech, kdy není z různých důvodů možné nebo vhodné použít umělé osvětlení ve viditelném spektru. Při realizaci lze použít kamery vyráběné s vestavěným IR přisvícením (viz kapitola Výběr vhodné kamery), nebo zvolit kombinaci vhodné kamery a vhodného IR reflektoru. V naší nabídce jsou IR reflektory s vlnovou délkou vyzařovaného IR záření 850 nm, 880 nm a 950 nm. IR záření je lidským okem neviditelné. U zdrojů IR osvětlení 850 nm a 880 nm jsou však ve tmě patrné jednotlivé zářiče (zpravidla IR LED) jako tmavě rudé body.