Rozšiřující modul

Rozšiřující modul , přidává dalších 14 tlačítek volby, možno max. 2 expanzní moduly.

Moduly se připojuí k hlavní jednotce dodaným kabelem