Adresné domovní videotelefony

   nabízejí kontrolovaný vstup osob do budovy. Návštěvníkovi umožní komunikaci s konkrétní osobou uvnitř. Na vstupní jednotcedomovní videotelefony adresné přicházející osoba stlačením příslušného tlačítka aktivuje vyzvánění na přesně dané adrese. Nevyzvání tedy všechny vnitřní jednotky ale jen ty s odpovídající adresou. 


Příklad maximální konfigurace:

1 bytový dům, administrativní budova, nebo její část může obsahovat:
• až 2 nezávislé vchody - pomocí kamerových jednotek , rozšiřujících jednotek  a video rozbočovače lze osadit oba vchody stejnou
sestavou a oba budou fungovat „paralelně“, budou stejně adresovatelné
• až 38 nezávislých adres – každá adresa (samostatná jednotka) může být například bytem, sadou kanceláří jednoho nájemce – firmy, dílnou, prodejnou
apod. Každá taková jednotka bude mít vlastní zvonek u každého vchodu se svojí jmenovkou
• navíc každá adresní jednotka (byt, firma s kancelářemi apod.) může mít až 4 svoje paralelně aktivované VIDEO monitory (např. v různých místnostech,
patrech apod.).